اسماعیل قائدی نقاش نجف آبادی، درآمد حاصل از فروش چند تابلوی نقاشی از آثار خود را به تامین بخشی از  اقلام مورد نیاز بیماران کرونایی بستری در نجف آباد اختصاص داد.

فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر

اسماعیل قائدی نقاش نجف آبادی، درآمد حاصل از فروش چند تابلوی نقاشی از آثار خود را به تامین بخشی از  اقلام مورد نیاز بیماران کرونایی بستری در نجف آباد اختصاص داد.

فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر 8d286888 40fa 45aa afb2 8886c3d7acba 258x300

فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا

فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر

 

فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر 9e3e2f7c d8c9 4970 bf95 caf838f2a655
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر 9cb7383a fdd9 4627 9671 42287e62f9d1
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر فروش آثار هنرمند نجف آباد برای مقابله با کرونا+تصاویر 8d286888 40fa 45aa afb2 8886c3d7acba
فروش آثار اسماعیل قائدی برای کمک به بیماران کرونا