فروش بخشی از ساختمان آتش نشانی توسط شهرداری و شورای شهر نجف آباد
فروش بخشی از ساختمان آتش نشانی توسط شهرداری و شورای شهر نجف آباد

شهرداری و شورای شهر نجف آباد در اقدامی بی سابقه قصد داشته اند تمامی زمین ایستگاه آتش نشانی خیابان شریعتی را به فروش برسانند ولی با مخالفت برخی مسئولین شهرستان این امکان را به صورت کامل پیدا نکرده اند و خریدار این زمین تنها موفق به تملک بخشی از این مجموعه شده است. از همین […]

شهرداری و شورای شهر نجف آباد در اقدامی بی سابقه قصد داشته اند تمامی زمین ایستگاه آتش نشانی خیابان شریعتی را به فروش برسانند ولی با مخالفت برخی مسئولین شهرستان این امکان را به صورت کامل پیدا نکرده اند و خریدار این زمین تنها موفق به تملک بخشی از این مجموعه شده است.

از همین رو است که در حال حاضر بخشی از این مجموعه توسط خریدار در حال تغییر کاربری قرار گرفته است.

نکته جالب این ماجرا این است که شهرداری و شورای شهر اعلام کرده اند که ابتدا این مجموعه را به فروش می رسانند و پس از آن محل دیگری را به منظور ایجاد یک ایستگاه آتش نشانی در نظر خواهند گرفت ولی جای این سوال باقی است که چرا ابتدا مجموعه جدید ساخته نمی شود و در ادامه محل قبلی تغییر کاربری پیدا کند.

البته وجود یک مرکز آتش نشانی در این نقطه که با توجه به قرار گرفتن در محدوده با زار مرکزی شهرستان یکی از مسیر های پر تردد نیز به شمار می رود بسیار لازم است و مشخص نیست چرا شهرداری و شورای شهر  قصد فروش تمامی این مجموعه را داشته اند.