فروش سامانه میز خدمت به شهرداری نجف آباد
فروش سامانه میز خدمت به شهرداری نجف آباد
ایمنا: مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان با تاکید بر ضرورت توسعه بازار سامانه‌ها با هدف کسب درآمد و کاهش وابستگی به شهرداری گفت: طی فرایندی چندماهه با معرفی سامانه‌های تولیدی این سازمان، سامانه میز خدمت توسط شهرداری‌های قزوین، بابل و نجف‌آباد خریداری شد.

فروش سامانه میز خدمت به شهرداری نجف آباد

ایمنا: مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان با تاکید بر ضرورت توسعه بازار سامانه‌ها با هدف کسب درآمد و کاهش وابستگی به شهرداری گفت: طی فرایندی چندماهه با معرفی سامانه‌های تولیدی این سازمان، سامانه میز خدمت توسط شهرداری‌های قزوین، بابل و نجف‌آباد خریداری شد.

سید حمید رضا ابطحی خاطرنشان کرد: سامانه‌های رزرواسیون مراکز تفریحی، بازرسی و شکایات، خدمات نقشه‌ای، آزادسازی و املاک، بودجه و اعتبارات، درآمد و درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان از دیگر سامانه‌های تولیدی این سازمان است که می‌تواند در اولویت بعدی توسعه بازار قرار گیرد.

ابطحی اظهار کرد: توسعه بازار سامانه‌ها، تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر توسعه سامانه‌ها و رفع اشکالات احتمالی آن داشته است و باعث سهولت و تسریع در ارائه خدمت به شهروندان شهرهای اصفهان، قزوین، بابل، نجف‌آباد و دیگر شهرهای استفاده کننده از این سامانه خواهد شد.

شهرداری نجف آباد

شهرداری نجف آباد

فروش سامانه میز خدمت به شهرداری نجف آباد