در دانشگاه آزاد نجف آباد تاکنون موردی مبنی بر خرید پایان نامه یا تقلب در این امر گزارش نشده.برای اولین بار یک نرم افزار اصالت سنج نوشته و را اندازی شده است.

فروش پایان نامه در نجف آباد گزارش نشده

در دانشگاه آزاد نجف آباد تاکنون موردی مبنی بر خرید پایان نامه یا تقلب در این امر گزارش نشده.برای اولین بار یک نرم افزار اصالت سنج نوشته و را اندازی شده است.

ایسکا نیوز: مهران مجلسی گفت:پایان نامه فروشی یکی از بزرگترین مشکلات آموزش عالی در کل کشور است که نیازمند قوانین محکم برای جلوگیری از ادامه این روند هستیم. متاسفانه در خیابان انقلاب تهران  معضل پایان نامه فروشی بسیار علنی در حال انجام است که باید قوه قضاییه و نیروی انتظامی  برخورد جدی داشته باشند.

رئیس دانشگاه افزود:در  نجف آباد تاکنون موردی مبنی بر خرید پایان نامه یا تقلب در این امر گزارش نشده  اما به هرحال اساتید راهنما و مشاورین باید دقت کنند.

مجلسی یاد آورشد: یک نرم افزار اصالت سنج برای اولین بار در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد به همت دانشجویان و اساتید نخبه این واحد نوشته و را اندازی شده است و قرار است بعد از تایید سازمان مرکزی، به صورت کشوری  به دیگر واحدهای دانشگاهی نیز ارائه شود.

وی تصریح کرد: نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که حتی کپی برداری ها کاملا محرز می شود. اگر با چنین موردی برخورد کنیم، کوتاه نیامده و با دانشجوی متخلف به شدت برخورد کرده و اجازه حضور در جلسه دفاع را نخواهیم داد. اگر دست هایی هم پشت پرده باشد، پیگیری خواهیم کرد.

مهران مجلسی فروش پایان نامه در نجف آباد گزارش نشده فروش پایان نامه در نجف آباد گزارش نشده            300x200

مهران مجلسی

فروش پایان نامه در نجف آباد گزارش نشده