ذوب آهن اصفهان بعد از سال ها پیگیری، اواخر سال گذشته طی قراردادی با مسئولان ارشد شهرستان نجف آباد، پساب تصفیه خانه فاضلاب این شهر را برای شانزده سال به قیمت ۲۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده است. این خبر مهم را ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم در مجلس دیروز پس از ماه ها سکوت خبری دستگاه های مسئول، رسانه ای کرد.

فروش پساب نجف آباد به ذوب آهن در سکوت خبری

ذوب آهن اصفهان بعد از سال ها پیگیری، اواخر سال گذشته طی قراردادی با مسئولان ارشد شهرستان نجف آباد، پساب تصفیه خانه فاضلاب این شهر را برای شانزده سال به قیمت ۲۵۰ میلیارد تومان خریداری کرده است. این خبر مهم را ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم در مجلس دیروز پس از ماه ها سکوت خبری دستگاه های مسئول، رسانه ای کرد.

ابوالفضل ابوترابی دی ماه سال گذشته نیز در مصاحبه ای اعلام کرده بود که با فروش پساب به ذوب آهن با چنین شرایطی مخالف است. نظری که با موافقت ابراهیم ابوترابی رییس وقت شورای اسلامی شهر نیز همراه شد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم در مجلس در نشست خبری پیش از ظهر دیروز خود که به مناسبت روز خبرنگار در دفترش برگزار شد، در این خصوص گفت: آب و فاضلاب استان معتقد است که مبلغ این قرارداد مطابق با قیمت کشوری پساب فاضلاب و طبق قانون تعیین شده که البته حرف درستی است ولی بنده اعتقاد دارم که چنین قراردادی بایستی دارای پیوست فرهنگی نیز باشد و ذوب آهن انجام برخی فعالیت های خاص در نجف آباد را نیز عهده دار شود

ابوترابی که در آ‌خرین ماه های فعالیتش به عنوان نماینده مردم در مجلس دهم به سر می برد، اضافه کرد: ذوب آهن علاوه بر مبلغی که طی این قرارداد متعهد به پرداختش شده، بایستی در کارهای عام المنفعه شهر همچون کمک به خیریه ها، برخی پروژه های عمرانی مانند ریل باس نجف آباد به اصفهان و دیگر اقدامات مشابه به صورت اختصاص آهن به نجف آباد کمک کند.

این نماینده مجلس از عدم حضورش در جلسات مربوط به عقد این قرارداد به دلیل مخالفتش با مفاد آن سخن گفت و اضافه کرد: در دیدار اولیه ای که با مدیر عامل وقت ذوب آهن در نیمه دوم سال گذشته داشتم، این شرایط را مطرح کردم ولی مدیران این شرکت به نوعی بنده را دور زده و در جلسه با شهرداری، شورای شهر و فرمانداری قرارداد را نهایی کرده اند.

عدم واریز اولین قسط قرارداد توسط ذوب آهن دیگر مطلبی بود که ابوترابی با اشاره به آن اعلام کرد: برای پروژه فاضلاب نجف آباد، سه مدول پیش بینی شده که اولین آن ها در حال حاضر در مدار قرار گرفته و برای ساخت مدول های بعدی که هر کدام جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر را پوشش خواهند داد، به حداقل ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که طبیعتا هیچ مشتری به جز ذوب آهن قادر به تامین آن نخواهد بود ولی این خرید بایستی با اضافه شدن برخی تعهدات اجتماعی همراه شود.

در حال حاضر طی قراردادی ۱۲۰ لیتر در ثانیه از پساب تصفیه خانه فاضلاب نجف آباد به مدت ۳۰ سال به شهرداری این شهر واگذار شده تا از آن برای آبیاری فضای سبز شهری استفاده کند. کارشناسان ارزش این میزان پساب را ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد کرده اند.

سوال اساسی در این خصوص این است که چرا جزئیات چنین قرارداد مهمی برای افکار عمومی نجف آباد مطرح نشده و ماه ها بعد از عقد قرارداد تنها گوشه هایی از آن باز می شود. کسانی که این همه روی شفافیت و اصل «دانستن حق مردم است» تاکید داشته و دارند، چرا چنین موضوع مهمی را از رای دهندگان مخفی نگه داشته اند؟

آیا شفافیت فقط در مورد بودجه شهرداری و مسائلی مثل آن مفید است و در خصوص چنین قراردادهایی، نیازی به شفافیت نیست؟ اگر مسئولان شهر قراردادی نوشته اند که به نفع شهر است و تبعات زیست محیطی ندارد،چرا تاکنون چیزی از آن نگفته اند؟ اگر هم مشکلی وجود دارد، چرا دستگاه های نظارتی کاری در این خصوص انجام نداده اند؟

منتظر پاسخ رسمی و مستدل دستگاه های مسئول همچون فرمانداری، شورای شهر و شهرداری نجف آباد در این خصوص هستیم.

فاضلاب نجف آباد

فاضلاب نجف آباد

نجف آباد نیوز