شهرداری نجف آباد اعلام کرده که در راستای رعایت شیوه نامه ها بهداشتی و پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام، کشتارگاه نجف آباد در روز اربعین از ساعت 7 صبح تا 12 به صورت رایگان فعالیت خواهد کرد.

فعالیت رایگان کشتارگاه نجف آباد در روز اربعین

شهرداری نجف آباد اعلام کرده که در راستای رعایت شیوه نامه ها بهداشتی و پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام، کشتارگاه نجف آباد در روز اربعین از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ به صورت رایگان فعالیت خواهد کرد.

فعالیت رایگان کشتارگاه نجف آباد در روز اربعین فعالیت رایگان کشتارگاه نجف آباد در روز اربعین فعالیت رایگان کشتارگاه نجف آباد در روز اربعین 1601961726 V0wK4 2 225x300

فعالیت رایگان کشتارگاه نجف آباد در روز اربعین

فعالیت رایگان کشتارگاه نجف آباد در روز اربعین