مستند «مرز آفتاب» گوشه هایی از فعالیت های عمرانی، فرهنگی و امنیتی قرارگاه قدس سپاه را در استان سیستان و بلوچستان به تصویر کشیده. گردنه «احد»ی که خیلی از مسئولان آن را فراموش کرده اند.

فعالیت های سپاه در سیستان و بلوچستان+فیلم

مستند «مرز آفتاب» گوشه هایی از فعالیت های عمرانی، فرهنگی و امنیتی قرارگاه قدس سپاه را در استان سیستان و بلوچستان به تصویر کشیده. گردنه «احد»ی که خیلی از مسئولان آن را فراموش کرده اند.

این مستند را گروه فرهنگی قرارگاه سید الشهداء اصفهان تهیه کرده است.

پروژه های محرومیت زدایی و عمرانی سپاه در سیستان و بلوچستان فعالیت های سپاه در سیستان و بلوچستان+فیلم فعالیت های سپاه در سیستان و بلوچستان+فیلم                        300x209

پروژه های محرومیت زدایی و عمرانی سپاه در سیستان و بلوچستان

فعالیت های سپاه در سیستان و بلوچستان+فیلم