صنعت قالی بافی نجف آباد حدود سیصد سال قدمت دارد و روزگاری شغل یک سوم مردم آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با این صنعت مرتبط بود. در حال حاضر ۱۵۰ کارگاه قالی بافی و حدود ۲هزار نفر نیز به صورت بافندگی انفرادی در این شهرستان فعال هستند.

فعالیت یک سوم نجف آبادی ها در صنعت قالی

صنعت قالی بافی نجف آباد حدود سیصد سال قدمت دارد و روزگاری شغل یک سوم مردم آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با این صنعت مرتبط بود. در حال حاضر ۱۵۰ کارگاه قالی بافی و حدود ۲هزار نفر نیز به صورت بافندگی انفرادی در این شهرستان فعال هستند.
خبرگزاری صدا و سیما: در حال حاضر نزدیک به ۳۰ درصد فرش دستباف استان در این شهرستان تولید می شود. صنعت قالی بافی نجف آباد به دلایل مختلف همچون وجود واسطه های اضافه، به روز نشدن طرح و نقشه ها، ورود افراد غیر متخصص به این حوزه و کم شدن رغبت بانوان برای فعالیت در این عرصه، از روزهای طلایی خود فاصله گرفته است.
صنعت قالی بافی فعالیت یک سوم نجف آبادی ها در صنعت قالی فعالیت یک سوم نجف آبادی ها در صنعت قالی 2962 300x225

صنعت قالی بافی

فعالیت یک سوم نجف آبادی ها در صنعت قالی