فعالیت ۱۰ گروه نهی از منکر در نجف آباد
فعالیت ۱۰ گروه نهی از منکر در نجف آباد
پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری نجف آباد، در مطلبی از حضور 10 گروه «امر به معروف و نهی از منکر» در پارک ها و مراکز تفریحی شهرستان در مناسبت 13 فروردین و روز طبیعت در راستای تذکر برای رعایت عفاف و حجاب و شئونات ماه مبارک رمضان، خبر داده است.

فعالیت ۱۰ گروه نهی از منکر در نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری نجف آباد، در مطلبی از حضور ۱۰ گروه «امر به معروف و نهی از منکر» در پارک ها و مراکز تفریحی شهرستان در مناسبت ۱۳ فروردین و روز طبیعت در راستای تذکر برای رعایت عفاف و حجاب و شئونات ماه مبارک رمضان، خبر داده است.

در این مطلب، قید شده که فعالیت این گروه ها، با همراهی و حمایت نیروهای انتظامی، بسیجی و امنیتی همراه خواهد بود.

البته در مطلب مذکور به روشنی مشخص نشده این فعالیت، مداوم خواهد بود و یا به صورت مقطعی انجام گرفته. همچنین در خصوص نحوه انتخاب افراد برای عضویت در این گروه ها و آموزش های دیده شده و مهارت های مورد نیاز آن ها برای انجام این فریضه مهم و حساس نیز توضیحی ارائه نشده.

متاسفانه در برخی موارد، برخورد بد و غیر کارشناسی «ناهیان از منکر»، خود به یک منکر تبدیل شده و زمینه دین گریزی اقشار مختلف را فراهم می کند.

فرمانداری نجف آباد

فرمانداری نجف آباد

فعالیت ۱۰ گروه نهی از منکر در نجف آباد