فعالیت ۱۶۰۰ زنبوردار در نجف آباد
فعالیت ۱۶۰۰ زنبوردار در نجف آباد
باشگاه خبرنگاران: مدیر روابط عمومی جهاد استان گفت: حدود ده درصد عسل کشور در این استان تولید می شود و نجف آباد با حدود هزار و ششصد زنبوردار، رتبه اول تولید این محصول در استان را به خود اختصاص داده است.

فعالیت ۱۶۰۰ زنبوردار در نجف آباد

باشگاه خبرنگاران: مدیر روابط عمومی جهاد استان گفت: حدود ده درصد عسل کشور در این استان تولید می شود و نجف آباد با حدود هزار و ششصد زنبوردار، رتبه اول تولید این محصول در استان را به خود اختصاص داده است.

سید کسری بابایی مجموع ارزش تولیدات زنبور عسل در استان اصفهان طی سال گذشته را ۳۱۰ میلیارد تومان دانست و افزود: از یکصد کارگاه بسته بندی فرآورده های زنبور عسل استان، بیشترین تعداد در خوانسار فعال هستند و از هجده آزمایشگاه این بخش، هفت واحد در نجف آباد کار می کنند.

بابایی خاطر نشان کرد: بعد از نجف آباد که بیشترین میزان تولیدات عسل و فرآورده های مرتبط را به خود اختصاص داده، شهرهای اصفهان، خمینی شهر و خوانسار در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

بیش از ششصد زنبوردار استان اصفهان دارای تحصیلات عالیه بوده و نجف آباد با بیش از ۴۵۰ هزار کلنی زنبور عسل، رتبه اول اصفهان را از این لحاظ به خود اختصاص داده است.

زنبورداری

زنبورداری

فعالیت ۱۶۰۰ زنبوردار در نجف آباد