فعالیت ۴هزار نفر در انتخابات نجف آباد
فعالیت ۴هزار نفر در انتخابات نجف آباد

اصفهان امروز:فرماندار نجف‌آباد گفت: بیش از ۱۸۲ شعبه اخذ رأی در شهرها و روستاهای شهرستان برای روز انتخابات پیش‌بینی‌شده و در این راستا بیش از ۴ هزار نفر اعم از اعضای هیات های اجرایی و نظارت، نمایندگان فرماندار، بازرسان، نیروی انتظامی و سایر عوامل کار برگزاری انتخابات را بر در شهرستان نجف‌آباد بر عهده‌دارند.  

اصفهان امروز:فرماندار نجف‌آباد گفت: بیش از ۱۸۲ شعبه اخذ رأی در شهرها و روستاهای شهرستان برای روز انتخابات پیش‌بینی‌شده و در این راستا بیش از ۴ هزار نفر اعم از اعضای هیات های اجرایی و نظارت، نمایندگان فرماندار، بازرسان، نیروی انتظامی و سایر عوامل کار برگزاری انتخابات را بر در شهرستان نجف‌آباد بر عهده‌دارند.