مهم‌ترین و تاثیرگذارترین مسجد نجف‌آباد نیز در میدان مرکزی شهر قرار دارد. مسجدی که به نام جامع یا میدان شناخته شده و قبل انقلاب نقطۀ آغاز بیشتر راهپیمایی‌ها و مراسم‌ها بود و بیشتر دو هزار و پانصد شهید نجف‌آباد را از همین نقطه به سمت گلزار شهدا تشییع کردند.

فوت معمار مسجد جامع نجف آباد

مهمترین و تاثیرگذارترین مسجد نجفآباد نیز در میدان مرکزی شهر قرار دارد. مسجدی که به نام جامع یا میدان شناخته شده و قبل انقلاب نقطۀ آغاز بیشتر راهپیماییها و مراسمها بود و بیشتر دو هزار و پانصد شهید نجفآباد را از همین نقطه به سمت گلزار شهدا تشییع کردند. مسجدی که تاریخ معماری مفصل دارد و در چند دهۀ اخیر چندینبار با تغییرات اساسی در معماری مواجه بوده است.

در آخرین مورد «حاجیدالله انتشاری» از معمارهای شاخص شهر به کمک تعداد دیگری از همکارانش آنرا به شکل امروزیاش بازسازی کرد. انتشاری که جزء شخصیتهای سرشناس و خیر شهر محسوب میشد، شهریور۵۷ همراه با پسرش در راه طبس بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند. او رفته بود تا به زلزلهزدگان طبس کمک کند ولی گویا شب موقع خواب، گاز حاصل از سوختن اجاقگاز مسافرتی، او و پسرش را خفه کرده بود.

در آن حادثه، مردم زیادی از استانهای مختلف برای کمک راهی طبس و اطراف آن شدند. جوِ خاص آن زمان باعث شد برخی شایعاتی در مورد احتمال کشته شدن انتشاری و پسرش بر اثر اقدامات عوامل رژیم شاهنشاهی مطرح کنند ولی به نظرم واقعیت نداشت.

* بخشی از کتاب ناگفته ها، خاطرات محمد رضا پزشکی خبرنگار روزنامه اطلاعات در دهه های ۴۰ و ۵۰ نجف آباد؛ کاری از انتشارات مهر زهرا

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

کتاب ناگفته ها اثر محمد رضا پزشکی

فوت معمار مسجد جامع نجف آباد