پاسدار جوان عضو لشکر زرهی ۸ نجف اشرف عصر جمعه ۲۶ مرداد ماه، بعد از نجات یکی از فرزندانش از خطر غرق شدگی، جان خود را در دریاچه سد زاینده رود در چادگان از دست می دهد.

فوت پاسدار جوان نجف آباد در زاینده رود

ستوان دوم پاسدار مصطفی منتظری که سال ۹۴ نیز یک دوره ماموریت سه ماهه در سوریه گذرانده بود، یک پسر و یک دختر داشت و چهارمین دهه از عمر خود را پشت سر می گذاشت.

برخی دوستان او علت مرگ را  سنکوپ به دلیل تقلاهای او در آب برای نجات فرزندش می دانند.

مرحوم منتظری، یک پسر و یک دختر داشت و مراسم گرامیداشت او نیز در مسجد الزهراء در خیابان شریعتی، خیابان مکتب برگزار خواهد شد.

(تصویر تزیینی است)

غرق شدن فوت پاسدار جوان نجف آباد در زاینده رود فوت پاسدار جوان نجف آباد در زاینده رود              1

غرق شدن

فوت پاسدار جوان نجف آباد در زاینده رود