با وجود وعده و وعیدهای مختلف مسئولان ریز و درشت، صدور قبض هایی با مخلفات فراوان همچنان ادامه دارد. شاید مطلب تکراری باشه ولی این قدر باید گفت تا با تبدیل به خواسته ای عمومی، مسئولان را تکانی بدهد. این بار مثالی از یک قبض گاز آورده ایم. گاز بهای مشترک تنها ۲۶هزار تومان است […]

با وجود وعده و وعیدهای مختلف مسئولان ریز و درشت، صدور قبض هایی با مخلفات فراوان همچنان ادامه دارد.

شاید مطلب تکراری باشه ولی این قدر باید گفت تا با تبدیل به خواسته ای عمومی، مسئولان را تکانی بدهد.

این بار مثالی از یک قبض گاز آورده ایم.

گاز بهای مشترک تنها ۲۶هزار تومان است ولی او باید حدود ۳۸ هزار تومان پرداخت کند. یعنی ۱۲هزار تومان بابت مخلفاتی که از آن ها سر در نمی آورد.

البته این قبض شاید برای مدیرانی که حقوق ۲ میلیون به بالا می گیرند، چندان مهم نباشد ولی برای کارگر ساده ای که با چند سر عائله، کرایه خانه و قسط وام، حداقل حقوق را دارد، چیز مهمی محسوب می شود.

پاسخ اداره گاز نجف آباد به یک مطلب