ایرنا: وضعیت آلودگی کلانشهر و چهار شهر استان اصفهان در روز سه‌شنبه سیزدهم آبان، نشان دهنده تداوم آلودگی و ناسالم بودن هواست به طوری که شهرهای اصفهان و نجف آباد در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارند.

قرمز شدن هوای نجف آباد

ایرنا: وضعیت آلودگی کلانشهر و چهار شهر استان اصفهان در روز سه‌شنبه سیزدهم آبان، نشان دهنده تداوم آلودگی و ناسالم بودن هواست به طوری که شهرهای اصفهان و نجف آباد در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار دارند.

براساس اعلام مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میانگین کیفی هوا در شهرستان‌های شاهین شهر با شاخص ۸۰ و خمینی‌شهر با شاخص ۸۹ در وضعیت زرد و نجف آباد با شاخص ۱۶۴ در وضعیت قرمز قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

آلودگی هوا در نجف آباد

آلودگی هوا در نجف آباد

قرمز شدن هوای نجف آباد