امیر و احمد قیصریان زوج داوری شهرستان نجف آباد در مسابقات آسیای میانه (IHF ترافی ) که در مغولستان در حال برگزاری است، دیدار بین تیمهای ترکمنستان و مغولستان را قضاوت کردند که با نتیجه ٣٩ بر ٢٨ به سود ترکمنستان به پایان رسید.

قضاوت داوران هندبال نجف آباد در مسابقات آسیای میانه

وزارت ورزش: زوج داوری شهرستان نجف آباد در مسابقات هندبال آسیای میانه دیدار ترکمنستان و مغولستان را قضاوت کردند.

امیر و احمد قیصریان زوج داوری شهرستان نجف آباد در مسابقات آسیای میانه (IHF ترافی ) که در مغولستان در حال برگزاری است، دیدار بین تیمهای ترکمنستان و مغولستان را قضاوت کردند که با نتیجه ٣٩ بر ٢٨ به سود ترکمنستان به پایان رسید.

احمد و امیر قیصریان قضاوت قضاوت داوران هندبال نجف آباد در مسابقات آسیای میانه                   1024x576

احمد و امیر قیصریان

نجف آباد نیوز