قطار شهری حومه ی، یک ابر طرح ۲.۲ میلیارد دلاری است
قطار شهری حومه ی، یک ابر طرح ۲.۲ میلیارد دلاری است

رسول زرگرپور استاندار اصفهان اظهارداشت: قطار شهری حومه ی اصفهان شهرهای نجف آباد، شاهین شهر، مبارکه، مجلسی، بهارستان و چند شهر دیگر را به شبکه ی قطار شهری اصفهان متصل می کند و یک ابر طرح ۲.۲ میلیارد دلاری است. رسول زرگرپور در اولین جلسه ی قطار شهری حومه ی اصفهان که پیرامون بررسی سیاست […]

رسول زرگرپور استاندار اصفهان اظهارداشت: قطار شهری حومه ی اصفهان شهرهای نجف آباد، شاهین شهر، مبارکه، مجلسی، بهارستان و چند شهر دیگر را به شبکه ی قطار شهری اصفهان متصل می کند و یک ابر طرح ۲.۲ میلیارد دلاری است.

رسول زرگرپور در اولین جلسه ی قطار شهری حومه ی اصفهان که پیرامون بررسی سیاست های اجرایی شرکت مترو منطقه ای اصفهان با حضور معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی، شهرداران اصفهان، شاهین شهر، نجف آباد و مبارکه و مدیر عامل قطار شهری اصفهان برگزار گردید، اظهارداشت: قطار شهری حومه ی اصفهان شامل ۱۵۰ کیلومتر قطار شهری است که شهرهای نجف آباد، شاهین شهر، مبارکه، مجلسی، بهارستان و چند شهر دیگر را به شبکه ی قطار شهری اصفهان متصل می کند.
زرگرپور افزود: این مجموعه بعنوان یک شبکه ی بهم پیوسته ی ۲۲۰ کیلومتری عمل خواهد کرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه هزینه ی این ابر طرح با قیمت های امروز ۲.۲ میلیارد دلار یا بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: علاوه بر این، طرح مذکور دارای پیچیدگی های فنی و مهندسی خاص خود است که باید به آن توجه شود.
مدیرارشد استان ادامه داد: باید یک نهاد و یا سازمان حاکمیتی مسئولیت این ابر طرح را بر عهده بگیرد و مطالعات جامع و کاملی در این شبکه توسط شرکت مشاور توانمند صورت پذیرد.
رسول زرگرپور تاکید نمود: نحوه ی مشارکت دولت و میزان مشارکت بخش خصوصی و نحوه ی آن باید طراحی شود و کلیه ی اقداماتی که تاکنون صورت پذیرفته نیز باید در قالب جدید تطبیق داده شود.
وی افزود: بهره برداری کل شبکه بصورت جامع توسط یک شرکت باید صورت پذیرد.
استاندار اصفهان اظهارداشت: باید کارگروهی متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری،شهرداراصفهان، مدیر کل راه و شهرسازی و مدیر عامل قطار شهری حومه ی اصفهان حداکثر ظرف یکماه آینده مواردپنجگانه را کارشناسی و از تجربیات سایر شهرها و کشورهای دیگر نیز استفاده نماید و نتایج در جلسه ی آتی جهت تصمیم گیری ارائه شود.
گفتنی است در این جلسه شهرداران و همچنین مدیر عامل شرکت قطار شهری حومه ی اصفهان گزارشی از وضعیت مطالعات، پیشرفت طرح ارائه نمودند.

منبع: استانداری اصفهان