ایمنا: مشاور مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان و مدیر مرکز تحقیقات منطقه اصفهان گفت: برای اجرای پروژه قطار شهری حومه ای اصفهان شاهین شهر بیش از دو هزار میلیارد تومان و برای اجرای پروژه مترو حومه ای اصفهان نجف آباد به بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

قطار نجف آباد به اصفهان، ۱۸۰۰ میلیارد بودجه می خواهد

ایمنا: مشاور مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان و مدیر مرکز تحقیقات منطقه اصفهان گفت: برای اجرای پروژه قطار شهری حومه ای اصفهان شاهین شهر بیش از دو هزار میلیارد تومان و برای اجرای پروژه مترو حومه ای اصفهان نجف آباد به بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

حسین حجتی با بیان اینکه فرهنگ یکی از مهمترین پایه های توسعه حمل و نقل شهری است و بی شک باید به این موضوع در برنامه ریزی ها و تصمیمات شهری توجه ویژه ای شود، افزود: اتصال راه آهن برون شهری به حمل و نقل ریلی درون شهری باید با مطالعات فرهنگی دقیقی صورت بگیرد.

نجف آباد نیوز: آخرین اخبار از پروژه قطار نجف آباد به اصفهان که به نام «ریل باس» نیز شناخته می شود، حاکی است که بیش از ۸۰ درصد از آزادسازی حریم پروژه انجام شده و اختصاص زمین به دپوی اصلی آن در دانشگاه آزاد نجف آباد نیز به زودی تصویب می گردد.

مسئولان اعلام کرده اند که تامین هزینه های این پروژه با مشارکت دولت، شهرداری ها و بخش خصوصی انجام خواهد شد.

البته حدود چهار سال پیش و همزمان با ایام انتخابات مجلس، اعلام شد که این پروژه ظرف چند ماه آینده کلنگ زنی خواهد شد. به احتمال زیاد ظرف ماه های آینده نیز با نزدیک شدن به انتخابات اسفند ماه مجلس یازدهم، شاهد اعلام وعده های مشابه خواهیم بود.

قطار نجف آباد قطار نجف آباد به اصفهان، 1800 میلیارد بودجه می خواهد قطار نجف آباد به اصفهان، 1800 میلیارد بودجه می خواهد tramway 300x168

قطار نجف آباد