روابط عمومی آبفای نجف آباد، دقایقی قبل اعلام کرد که به دلیل شکستگی خط لوله ۱۴۰۰ میلیمتر  انتقال آب از شیرخانه قهدریجان به سمت نجف آباد، شبکه توزیع آب نجف آباد امروز دوشنبه 19 خرداد ماه با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

قطعی آب در نجف آباد به دلیل شکستگی خط انتقال

روابط عمومی آبفای نجف آباد، دقایقی قبل اعلام کرد که به دلیل شکستگی خط لوله ۱۴۰۰ میلیمتر  انتقال آب از شیرخانه قهدریجان به سمت نجف آباد، شبکه توزیع آب نجف آباد امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه با مشکلاتی مواجه خواهد بود.

در این اطلاعیه، ضمن عذرخواهی از عموم شهروندان بابت بروز این مشکل، قول داده شده با توجه به تلاش اکیپ های حوادث آبفا، این مشکل امروز به صورت کامل برطرف شده و شبکه توزیع به حالت تعادل برسد.

تصویر، تزیینی است

شکستگی خط انتقال آب قطعی آب در نجف آباد به دلیل شکستگی خط انتقال قطعی آب در نجف آباد به دلیل شکستگی خط انتقال                   300x300

شکستگی خط انتقال آب

قطعی آب در نجف آباد به دلیل شکستگی خط انتقال