با تصاویری که اخیرا  از نحوه شهادت محسن حججی توسط رسانه های داعش منتشر شده، شهادت یازدهمین شهید مدافع حرم لشکر۸ نجف اشرف مسلم شده است. البته هنوز مقامات رسمی آن را اعلام نکرده اند. دیر یا زود تصاویر و شاید هم فیلم های مربوط به شهادت آخرین شهید مدافع حرم لشکر زرهی ۸نجف اشرف، به […]

با تصاویری که اخیرا  از نحوه شهادت محسن حججی توسط رسانه های داعش منتشر شده، شهادت یازدهمین شهید مدافع حرم لشکر۸ نجف اشرف مسلم شده است.

البته هنوز مقامات رسمی آن را اعلام نکرده اند.

دیر یا زود تصاویر و شاید هم فیلم های مربوط به شهادت آخرین شهید مدافع حرم لشکر زرهی ۸نجف اشرف، به دست من و شما خواهد رسید.

از تمامی مخاطبان و فعالین فضای مجازی به ویژه مدیران کانال ها تلگرامی خواهشی عاجزانه داریم:

به احترام خون این شهید مظلوم که اشک همه ما را در آورده، از بازنشر این تصاویر خودداری کنیم تا داغ خانواده ای داغ دار را بیشتر نکنیم.