محمدحسین آرمان، عضو هیأت علمی و مدير گروه مديريت صنعتی دانشگاه آزاد نجف‌آباد در مسابقات پرس سینه پیشکسوتان در وزن ۱۰۰ کیلوگرم با رکورد ۱۹۰ کیلوگرم رتبه اول را کسب کرد.

قهرمانی استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در پرس سینه

محمدحسین آرمان، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد نجف‌آباد در مسابقات پرس سینه پیشکسوتان در وزن ۱۰۰ کیلوگرم با رکورد ۱۹۰ کیلوگرم رتبه اول را کسب کرد.

آنا: آرمان در این رقابت ها که به میزبان اصفهان برگزار شد، عنوان قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان را هم از آن خود کرد.

این رقابت ها در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در وزن های ۵۲ تا ۱۴۰ کیلوگرم برگزار شد.

محمد حسین آرمان

محمد حسین آرمان

قهرمانی استاد دانشگاه آزاد نجف آباد در پرس سینه