روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: در مسابقه نهایی رقابت های فوتسال دختران استان اصفهان در رده نوجوانان، تیم های کیاسرخ هور و آریا سبحان از نجف آباد به مقام های اول و دوم دست پیدا کردند.

قهرمانی و نایب قهرمانی نجف آباد در فوتسال دختران+تصاویر

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد: در مسابقه نهایی رقابت های فوتسال دختران استان اصفهان در رده نوجوانان، تیم های کیاسرخ هور و آریا سبحان از نجف آباد به مقام های اول و دوم دست پیدا کردند.

در تیم کیا سرخ هور که مربیگری آن را مرجان احمدی برعهده دارد، مریم حسینی، هستی مباشرزاده، فاطمه حیدری، مهسا رضوی، مبینا نوروزی، فریماه کیانی، بیتا عظیمی، آیدا مرادی، آیدا باتوانی، کیمیا مرادی، فاطمه احمدی، فاطمه شیخ سامانی، یلدا عجمی، عاطفه مباشرزاده، آزاده مباشرزاده و فاطمه صالحی حضور دارند.

تیم آریا سبحان نیز با مربیگری مینا عظیمی و نفراتی چون سوتیام چهارمحالی، الهام ابوطالبی، نگار زنگنه وند، شیوا غفاری، شیلا اسدی، پرنیان ذبحی، نگین احمدی، فائزه ضیاعی، مرضیه سلطانی، نوشین عظیمی، مریم حسین زاده، ثمین محمدی، مبینا سرمدی، معصومه طاهری و زینب امیری در این رقابت ها شرکت کرده بود.

مسابقات فوتسال دختران استان اصفهان در رده نوجوانان قهرمانی و نایب قهرمانی نجف آباد در فوتسال دختران+تصاویر قهرمانی و نایب قهرمانی نجف آباد در فوتسال دختران+تصاویر photo                  300x300

مسابقات فوتسال دختران استان اصفهان در رده نوجوانان

مسابقات فوتسال دختران استان اصفهان در رده نوجوانان قهرمانی و نایب قهرمانی نجف آباد در فوتسال دختران+تصاویر قهرمانی و نایب قهرمانی نجف آباد در فوتسال دختران+تصاویر photo                  300x300

مسابقات فوتسال دختران استان اصفهان در رده نوجوانان

قهرمانی و نایب قهرمانی نجف آباد در فوتسال دختران+تصاویر