بی قوتی جلسات شورای اداری نجف آباد
بی قوتی جلسات شورای اداری نجف آباد

نحوه برگزاری جلسات شورای اداری شهرستان نجف آباد در سالهای اخیر که معمولا با دعوت از تمامی روسای دستگاه های دولتی به صورت  ماهیانه تشکیل می شود، به شکلی بوده که بسیاری آن را فاقد کارآیی لازم جهت طرح،بررسی و چاره اندیشی مشکلات مختلف مردم و برخی اختلافات دستگاه های اجرایی می دانند. روال عادی […]

نحوه برگزاری جلسات شورای اداری شهرستان نجف آباد در سالهای اخیر که معمولا با دعوت از تمامی روسای دستگاه های دولتی به صورت  ماهیانه تشکیل می شود، به شکلی بوده که بسیاری آن را فاقد کارآیی لازم جهت طرح،بررسی و چاره اندیشی مشکلات مختلف مردم و برخی اختلافات دستگاه های اجرایی می دانند.

روال عادی چنین جلساتی که عمده آن به میزبانی سالن کنفرانس فرمانداری نیز تشکیل می شود، به این شکل است که سه الی چهار نفر از مدیران ارشد شهر به سخنرانی در خصوص مسائل مختلف فرهنگی،مذهبی،سیاسی و اجتماعی پرداخته و در برخی موارد معدود نیز رئیس یکی از ادارات به مناسبتی خاص، به بیان عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود می پردازد.

به نظر می رسد در این میان جای خالی مباحث چالشی و چند طرفه  جهت طرح و تصمیم گیری در خصوص مشکلات مختلف شهرستان تا حدود زیادی احساس شود؛ مباحثی که در جلسات شورای اداری سالهای نه چندان دور نجف آباد بیشتر به چشم می خورد و نتیجه آن نیز تصویب صورتجلسه هایی بود که در آن به برخی ادارات، تا جلسه بعدی فرصت  داده می شد تا از میزان و نحوه اجرایی شدن بندهایی از مصوبه که انجام آن بر عهده آنها گذاشته شده بود، گزارشی را تهیه و ارائه کند.

 به نظر می رسد مدیریت ارشد شهرستان بتواند با اعمال برخی تغییرات اساسی در چگونگی برگزاری این جلسات مهم و کاربردی، نقش این شورا در برطرف کردن معضلات گریبانگیر مردم را تا حد زیادی افزایش دهد.