کشف ۵۰ هزار  مواد محترقه غیرمجاز در نجف آباد
کشف ۵۰ هزار  مواد محترقه غیرمجاز در نجف آباد
صدا وسیما: به دنبال ارسال گزارشی در خصوص ورود انواع مواد محترقه خارجی و غیر مجاز به شهرستان، نیروهای انتظامی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و محل ذخیره این مواد محترقه را شناسایی کردند.

کشف ۵۰ هزار مواد محترقه غیرمجاز در نجف آباد

نیروهای انتظامی با اخذ دستور از مقام قضایی، در بازرسی از این محل بیش از پنجاه هزار عدد انواع مواد محترقه را کشف و ضبط کرده و متصدی آن را هم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

نیروی انتظامی

نیروی انتظامی