پایگاه خبری شهرداری:شهردار نجف آباد گفت: برای اولین بار فضای سبز مناطق پنج گانه شهر با کاشت بیش از ۲۶ هزار و پانصد پیاز گل لاله که بیشتر آن ها در محل خزانه شهرداری کشت شده اند، حال و هوایی متفاوت در روزهای پایانی سال و ایام نوروز پیدا خواهد کرد.

لاله باران نجف آباد

پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد گفت: برای اولین بار فضای سبز مناطق پنج گانه شهر با کاشت بیش از ۲۶ هزار و پانصد پیاز گل لاله که بیشتر آن ها در محل خزانه شهرداری کشت شده اند، حال و هوایی متفاوت در روزهای پایانی سال و ایام نوروز پیدا خواهد کرد.

مسعود منتظری  چنین اقدامی را اولین تجربه فضای سبز شهر در چنین سطحی دانست و اضافه کرد: علاوه بر کاشت لاله در بلوارهای اصلی و فرعی، پارک های بزرگ سطح شهر و پارک های محله ای که بخشی از آن ها به دلیل گرم شدن نسبی هوا به گل نیز نشسته اند، برای هر کدام از قبور شهدا نیز بین دو تا سه گلدان لاله اختصاص داده شده است.
منتظری با اشاره به حساسیت بالای شهروندان در حفاظت از فضای سبز ایجاد شده در سطح شهر بیان داشت: لاله های کاشته شده در شرایطی هستند که کوچکترین جابه جایی، زمینه خشکیدن آن ها را فراهم می کند،بنابراین توصیه می کنیم شهروندان از زیبایی لاله ها در همان محل اولیه کاشت بهره ببرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فاز عملیاتی بهسازی و زیباسازی محور تفریحی بوستان زندگی یا همان بیشه بیان داشت: به منظور هر چه زیباتر کردن مسیر این طرح گردشگری، واکاری چنارهایی که به دلیل خشکسالی یا آفت زدگی در این محدوده خشک شده اند، شروع شده است.

کاشت نزدیک به ۱۴۵هزار کوزه گل نسترن سفید در سطح مناطق پنج گانه دیگر مطلبی بود که منتظری با بیان آن اذعان داشت:از پنجم تا دوازدهم اسفند ماه سال جاری از تمامی متقاضیان کاشت درخت در سطح مناطق پنج گانه ثبت نام شده و پس از تکمیل برنامه ریزی های لازم، کاشت گونه توت زینتی به عنوان گونه ای مقاوم به خشکسالی از پانزدهم روز آخرین ماه سال به مدت دو الی سه روز عملیاتی خواهد شد.

مسعود منتظری لاله باران نجف آباد لاله باران نجف آباد             300x208

مسعود منتظری

لاله باران نجف آباد