روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان:کارگروه توسعه و ترویج پرورش ماهیان زینتی به همت کمیسیون کشاورزی،سلامت،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با هدف همفکری در خصوص ساماندهی تولیدکنندگان خانگی ماهیان زینتی در سطح شهرستان اصفهان و نجف آباد و اشتغال زایی در منطقه شرق اصفهان تشکیل شد.

لزوم اختصاص آب به نجف آباد برای پرورش ماهیان زینتی

روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان:کارگروه توسعه و ترویج پرورش ماهیان زینتی به همت کمیسیون کشاورزی،سلامت،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با هدف همفکری در خصوص ساماندهی تولیدکنندگان خانگی ماهیان زینتی در سطح شهرستان اصفهان و نجف آباد و اشتغال زایی در منطقه شرق اصفهان تشکیل شد.

محمد‌رضا عباسی، مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تخصیص آب به منطقه نجف آباد، در گسترش پرورش ماهیان زینتی در این منطقه مهم است.

سید مهدی میرباقری مدیرحفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای نیز در این جلسه گفت:بر اساس دستورالعمل نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب امکان جابه جایی مصرف چاه های مجاز و فعال دارای پروانه بهره برداری معتبر برای تامین شهرک پرورش ماهیان زینتی فراهم می باشد.

استان اصفهان با پرورش ۶۷ میلیون قطعه ماهی زینتی در سال، جایگاه اول کشور را به خود اختصاص داده و شهرستان نجف آباد نیز یکی از جایگاه های برتر استان از این لحاظ را دارد.

ماهی زینتی

ماهی زینتی

لزوم اختصاص آب به نجف آباد برای پرورش ماهیان زینتی