لزوم برخورد قاطع با جریان نفوذ فرهنگی و هنری
لزوم برخورد قاطع با جریان نفوذ فرهنگی و هنری
نماینده: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس درباره نقش‌آفرینی برخی افراد در اغتشاشات سال گذشته و همچنین در موضوع عفاف و حجاب، گفت: ۱۰، ۱۵ سال غافل بودیم و این افراد با واسطه و یا بی‌واسطه توسط دستگاه‌های امنیتی کشورهای خارجی به خصوص سیا، موساد و سایر کشورهای غربی به کلاس‌های مختلفی در خارج از کشور رفتند و آموزش‌های لازم را تحت پوشش خبرنگاری و هنرمندی دیدند.

لزوم برخورد قاطع با جریان نفوذ فرهنگی و هنری

نماینده: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس درباره نقش‌آفرینی برخی افراد در اغتشاشات سال گذشته و همچنین در موضوع عفاف و حجاب، گفت: سالیان سال دستگاه های امنیتی تذکر دادند و بعضا افرادی در بانک ها و مراکز مختلفی مثل صداوسیما دستگیر شدند اما ۱۰، ۱۵ سال غافل بودیم و این افراد با واسطه و یا بی‌واسطه توسط دستگاه‌های امنیتی کشورهای خارجی به خصوص سیا، موساد و سایر کشورهای غربی به کلاس‌های مختلفی در خارج از کشور رفتند و آموزش‌های لازم را تحت پوشش خبرنگاری و هنرمندی دیدند. حتی به این افراد به صورت هدفمند در مسابقات بین المللی جایزه داده و آن ها را برای این روزها آماده کردند.

ابوالفضل ابوترابی افزود: باید کار قهری و قضایی برای آن افرادی صورت گیرد که کار فرهنگی روی آن‌ها اثر نمی گذارد و معاندانه و آموزش دیده، تحت‌ هدایت سرویس های اطلاعاتی هستند؛ کما اینکه در تمام دنیا با سلبریتی‌های قانون شکن برخورد قهری، مجازاتی، دادگاهی و کیفری می‌شود.

ابوترابی ادامه داد: این برخورد شامل هنرمندان و ورزشکارانی می‌شود که با قصد و غرض در خارج از کشور به بهانه کلاس‌های ورزشی و هنری آموزش دیده و سازمان‌دهی شدند، علاوه بر این باید با آقازاده‌هایی که جاده‌صاف‌کن سرویس‌های جاسوسی دشمن در حوزه فرهنگ و هنر برخورد صورت گیرد.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

لزوم برخورد قاطع با جریان نفوذ فرهنگی و هنری