شهردار نجف آباد گفت: با توجه به مصوبه شورای شهر، قرار بر این شده بود که شهرداری در ازای عدم دریافت خسارت ناشی از حفاری معابر در اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب، از پساب خروجی تصفیه خانه جهت آبیاری فضای سبز شهری استفاده کند ولی در حدود ۲ سال گذشته هنوز مباحث حقوقی این موضوع […]

شهردار نجف آباد گفت: با توجه به مصوبه شورای شهر، قرار بر این شده بود که شهرداری در ازای عدم دریافت خسارت ناشی از حفاری معابر در اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب، از پساب خروجی تصفیه خانه جهت آبیاری فضای سبز شهری استفاده کند ولی در حدود ۲ سال گذشته هنوز مباحث حقوقی این موضوع روشن نشده و به همین دلیل کمیته ای متشکل از نمایندگان شهرداری،فرمانداری،شورای شهر و آب و فاضلاب شهری مسئول پیگیری این مساله شده اند.
مسعود منتظری شهردار نجف آباد ضمن اعلام این مطلب با انتقاد از تعیین قیمت هفتاد میلیارد تومانی برای استفاده شهرداری از پساب ۱۲۰ لیتر در ثانیه پساب به مدت بیست سال اضافه کرد:« این امر در حالی است که شهرهایی مانند فولاد شهر و شاهین شهر که طی سالهای اخیر پروژه فاضلاب شهری آنها با مشارکت مستقیم دولت اجرایی شده برای صد لیتر در ثانیه پساب با دستور مستقیم وزیر نیرو،هزینه ای در حدود ۳ میلیارد تومان پرداخت می شود ولی در نجف آباد که پروژه با مشارکت مستقیم مردم در حال اجراست، شهرداری بایستی ضمن شرکت در مناقصه رسمی و قبول برخی تعهدات حقوقی، هزینه ای بالغ بر هفتاد میلیارد تومان را نیز به صورت نقدی و یا تهاتر پرداخت کند.»
منتظری در ادامه با تاکید بر پاسخگو بودن مجموعه شهرداری در برابر مصوبه شورای شهر در موضوع اجرای پروژه فاضلاب شهری بیان داشت:« عدم روشن شدن این موضوع در کنار مواردی همچون ترمیم غیر اصولی ترانشه ها و عدم اعلام برنامه زمابندی خاص برای اجرای بخش های مختلف پروژه توسط پیمانکاران باعث شد که در جلساتی که اخیرا بدین منظور برگزار گردید، تشکیل کمیته ای با حضور معاون عمرانی شهرداری،نمایندگان شورای شهر،معاونت برنامه ریزی فرمانداری و آب و فاضلاب شهری جهت نظارت بر حسن اجرای چنین مواردی مورد تصویب قرار بگیرد.»

منبع خبر:najafabad.ir