صدا و سیما: لشکر زرهی 8 نجف اشرف که توسط سردار شهید احمد کاظمی بنیان گذاری شد، بیش از 9 هزار شهید از استان های اصفهان، زنجان، قزوین و برخی دیگر از نقاط کشور دارد. از این تعداد، 2500 شهید مربوط به شهرستان نجف آباد هستند.

لشکر ۸ نجف اشرف، بیش از ۹ هزار شهید دارد+فیلم

صدا و سیما: لشکر زرهی ۸ نجف اشرف که توسط سردار شهید احمد کاظمی بنیان گذاری شد، بیش از ۹ هزار شهید از استان های اصفهان، زنجان، قزوین و برخی دیگر از نقاط کشور دارد. از این تعداد، ۲۵۰۰ شهید مربوط به شهرستان نجف آباد هستند.
نجف آباد، تنها شهرستان کشور محسوب می شود که به تنهایی یک لشکر را پشتیبانی و اداره کرده است.
این لشکر در ۲۲ عملیات سرنوشت ساز نیز حضوری تعیین کننده داشته است.
سیف الله رشید زاده لشکر ۸ نجف اشرف، بیش از ۹ هزار شهید دارد+فیلم لشکر ۸ نجف اشرف، بیش از ۹ هزار شهید دارد+فیلم                  300x169

سیف الله رشید زاده

لشکر ۸ نجف اشرف، بیش از ۹ هزار شهید دارد+فیلم