در حالی که طی روزهای اخیر، مجموعه های مختلف از برگزاری مراسم دعای عرفه در روز پنج شنبه نهم مرداد 99 در نقاط مختلف شهرستان خبر داده بودند، دقایقی پیش این برنامه لغو شد.

لغو مراسم دعای عرفه در نجف آباد

در حالی که طی روزهای اخیر، مجموعه های مختلف از برگزاری مراسم دعای عرفه در روز پنج شنبه نهم مرداد ۹۹ در نقاط مختلف شهرستان خبر داده بودند، دقایقی پیش این برنامه لغو شد.

لغو ناگهانی این مراسم در شرایطی است که دیروز آخرین نشست ستاد مدیریت کرونا در شهرستان با حضور مدیران ارشد نجف آباد برگزار شده و طی آن تنها به رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاکید کرده و صحبتی از لغو برنامه دعا مطرح نشده بود.

البته تا به این لحظه، هیچ کدام از دستگاه های مسئول شهرستان به طور رسمی در خصوص لغو برنامه اظهار نظر نکرده اند.

به نظر می رسد دستگاه های متولی این عرصه، دچار نوعی ناهماهنگی شده و مجوز صادره را چند ساعت مانده به برگزاری مراسم، باطل کرده اند. این سوال مطرح است که اگر شرایط شهرستان قرمز بوده، چرا مجوز صادر شده و اگر وضعیت مناسب است، چرا برنامه ها لغو شده است.

فرماندار نجف آباد لغو مراسم دعای عرفه در نجف آباد لغو مراسم دعای عرفه در نجف آباد                 300x225

فرماندار نجف آباد

لغو مراسم دعای عرفه در نجف آباد