در جریان برجام آمریکایی‌ها  گفتند که اگر طریقه وارد کردن ۳۰۰ هواپیما در این ۴۰ سال را بگویید، قرارداد فروش ایرباس و بوئینگ را منعقد می‌کنیم و  ۳ هواپیما نیز دادند ولی الآن زیر توافق شان زده اند.

لو دادن راز هواپیمایی در برجام

در جریان برجام آمریکایی‌ها  گفتند که اگر طریقه وارد کردن ۳۰۰ هواپیما در این ۴۰ سال را بگویید، قرارداد فروش ایرباس و بوئینگ را منعقد می‌کنیم و  ۳ هواپیما نیز دادند ولی الآن زیر توافق شان زده اند.
خبرگزاری خانه ملت: ابوترابی گفت: در سال های پس از انقلاب قطعات هواپیما را به شیوه ای خاص ولی گران تر تهیه می کردیم. سازمان سیا سال ها به دنبال رمز و راز این فرآیند بود ولی هیچ گاه متوجه آن نشد.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون گفت: برای پیوستن ایران به  FATF عجله زیادی دارند. این موضوع خیلی خطرناک تر از برجام است. در FATF تمام جزئیات نظام بانکی کشور را در اختیار جاسوس‌ها قرار خواهیم داد.
ابوالفضل ابوترابی اضافه کرد: تعجب می کنم که چرا با دست خود چنین محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنیم.
ابوالفضل ابوترابی لو دادن راز هواپیمایی در برجام لو دادن راز هواپیمایی در برجام                 02 300x168

ابوالفضل ابوترابی

لو دادن راز هواپیمایی در برجام