حرف مردم- «بیقرار» جواب داده: لیسانسه های بی شوهر عامل اصلی ایجاد لیسانسه های بیکار هم شده اند. بعضی دختران به جهت جلوگیری از سر رفتن حوصله و پر کردن اوقات فراغت به درس خواندن روی می آورند.

لیسانسه های بیکار و بی شوهر

حرف مردم– «بیقرار» جواب داده: لیسانسه های بی شوهر عامل اصلی ایجاد لیسانسه های بیکار هم شده اند. بعضی دختران به جهت جلوگیری از سر رفتن حوصله و پر کردن اوقات فراغت به درس خواندن روی می آورند.

این گروه تمامی مراحل تحصیل را تا دکترا وبالاتر در صورت عدم ازدواج ادامه میدهند و بعد به راحتی به کار مشغول می شوند و آن هم با حقوق کم.

چرا؟؟؟

چون خرج اصلی را شخص دیگری میدهد و خانمها هیچ تعهدی نسبت به مخارج خانه و اعضای آن ندارد و کسی هم از او طلبکار نیست.(البته حساب خانمهایی که کمک خرج خانواده به دلیل بیکاری برادران و پدر و بی رونقی بازار کسب و کار در دوران تدبیر و امید می باشند جداست).

ولی بعضی کارفرماها درخواست کار آقایان را که حقوق کامل از کارشان میخواهند را رد می کنند.(البته در مشاغلی که خانمها توانایی انجام آن رادارند)که این امر به جهت بالابردن سود مالی و اقتصادی خود است.ولی سوال اینجاست که اینگونه کارفرمایان برای بالا بردن شرف و غیرت خود ، اقدامی هم انجام میدهند یا بازار پول و رقابت مجالی برای پرداختن به اینگونه مسائل فراهم نمیکند؟

از مسئولین محترم خواهشمندیم با وجود مشکلات شخصی و روزمره ،گوشه چشمی به مشکلات اجتماع و جوانان داشته باشید که ما هیچ گونه تغییری نمی بینیم و وضعیت از قبل هم بهتر نمیشود و دختران جامعه ترشیده تر و پسرانش معتاد میشوند.

فارغ التحصیلی لیسانسه های بیکار و بی شوهر لیسانسه های بیکار  و بی شوهر

فارغ التحصیلی

لیسانسه های بیکار و بی شوهر