متوهمان رسانه ای توجه کنند
متوهمان رسانه ای توجه کنند

(در توضیح اظهارات اخیر علی سلیمان نژاد) بد نیست کسانی که پس از انتخابات شورای شهر،توهم رسانه ای زده اند و حرف های حامیان مالی خود را تکرار می کنند، به صحبت های سلیمان نژاد هم توجه کنند. علی سلیمان نژاد «خیر» «اصلاح طلب واقعی» است که همه شهر و شاید استان و کشور به […]

(در توضیح اظهارات اخیر علی سلیمان نژاد) بد نیست کسانی که پس از انتخابات شورای شهر،توهم رسانه ای زده اند و حرف های حامیان مالی خود را تکرار می کنند، به صحبت های سلیمان نژاد هم توجه کنند.

علی سلیمان نژاد «خیر» «اصلاح طلب واقعی» است که همه شهر و شاید استان و کشور به خوبی او را می شناسند. کاش همه ما فارغ از مسائل و وابستگی های سیاسی، «منصفانه» اظهار نظر می کردیم.

البته به تدریج، افرادی که پشت پرده این تخریب های گسترده هستند، خود را نشان می دهند. این را از آدرسی که برخی رسانه های «مواجب بگیر» از گزینه های آینده «شهرداری نجف آباد» مطرح می کنند، می توان فهمید.