روابط عمومی آموزش و پرورش نجف آباد: کارشناس آموزش ابتدایی شهرستان: تا کنون 732 دانش آموز را در مقطع ابتدایی شناسایی کرده ایم که به دلیل نداشتن دستگاه هوشمند و عدم دسترسی به گوشی و تبلت امکان استفاده از آموزش های مجازی را نداشته اند.

محرومیت ۷۰۰ دبستانی نجف آباد از گوشی هوشمند

روابط عمومی آموزش و پرورش نجف آباد: کارشناس آموزش ابتدایی شهرستان: تا کنون ۷۳۲ دانش آموز را در مقطع ابتدایی شناسایی کرده ایم که به دلیل نداشتن دستگاه هوشمند و عدم دسترسی به گوشی و تبلت امکان استفاده از آموزش های مجازی را نداشته اند.

کرمی ادامه داد: با توجه به دریافت فایل مشخصات دانش آموزان بی بضاعت و بازمانده از تحصیل در سال جاری از سوی مدارس در صدد شناسایی، جذب، نگهداشت و پوشش حداکثری این دانش آموزان هستیم.

سید رضا موسوی زاده رییس آموزش و پرورش شهرستان نیز در جلسه کمیته پوشش تحصیلی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل و بی بضاعت اظهار داشت: برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان بی بضاعت، خیرین می توانند با کمک های خیرخواهانه نقش موثری در پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان داشته باشند زیرا مهمترین علت ترک تحصیل دانش آموزان موانع اقتصادی و فرهنگی خانواده های آنان است.

جلسه آموزش و پرورش نجف آباد با موضوع دانش آموزان بی بضاعت

جلسه آموزش و پرورش نجف آباد با موضوع دانش آموزان بی بضاعت

محرومیت ۷۰۰ دبستانی نجف آباد از گوشی هوشمند