یکی از دوستان حججی با اشاره به عدم تمایل گروه تروریستی داعش برای تبادل اسرا گفت: « محسن که نزدیک به ۵سال  سابقه حضور در سپاه را دارد، جوانی بسیار معتقد، شجاع و عاشق شهادت بود که تنها دو هفته از دومین اعزامش به سوریه می گذشت.» وی از درج مطالب متعدد مربوط به شهادت […]

یکی از دوستان حججی با اشاره به عدم تمایل گروه تروریستی داعش برای تبادل اسرا گفت: « محسن که نزدیک به ۵سال  سابقه حضور در سپاه را دارد، جوانی بسیار معتقد، شجاع و عاشق شهادت بود که تنها دو هفته از دومین اعزامش به سوریه می گذشت.»

وی از درج مطالب متعدد مربوط به شهادت در دفترچه خاطرات حججی خبر داد و بیان داشت: « معمولا برای اعزام مدافعان حرم در دومین نوبت، محدودیت های خاص اعمال می شود ولی محسن به دلیل علاقه و اشتیاقش با اصرار بسیار زیاد توانست در این مرحله نیز در لیست اعزامی ها قرار گیرد.»

به نظر می رسد باید تا اوایل هفته آینده منتظر بود تا گزارش دقیق و موثقی از شهادت این نیروی لشکر زرهی ۸نجف اشرف مخابره شود.


تصاویر مربوط به شهید محسن حججی اعزامی از لشکر عملیاتی ۸ نجف اشرف