دیده بان ایران: محمدعلی‌ هادی نجف آبادی‌٬ در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام ۱۲ فقره خیانت در امانت به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شد.

محکومیت دیپلمات نجف آبادی به ۵سال حبس

دیده بان ایران: محمدعلی‌ هادی نجف آبادی‌٬ در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام ۱۲ فقره خیانت در امانت به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شد.

محمد علی هادی که در ابتدای انقلاب و در ۳۰سالگی به عنوان نماینده مردم تهران به مجلس دوره اول راه پیدا کرده بود، چهار سال متوالی در کمیسیون امور خارجه مجلس حضور داشت و بعدها به عنوان سفیر ایران در امارات و عربستان فعالیت کرد.

هادی که در بسیاری از خیریه ها از جمله بعضی خیریه های شناخته شده نجف آباد نیز فعالیت دارد، طی ماجرای جنجالی مک فارلین، به همراه حسن روحانی در ترکیب تیم مذاکره کننده ایران با آمریکا قرار داشت.

محاکمه هادی ۷۱ساله، چند ماه پیش به عنوان عضو هیئت رییسه بانک سرمایه و با اتهام اختلاس و اخلال در نظم اقتصادی کشور شروع شده بود که او بعد از چند جلسه، با ارائه مدارکی خواستار ادامه محاکمه اش در دادگاه ویژه روحانیت شد که با این درخواست موافقت شد.

محمد علی هادی نجف آبادی

محمد علی هادی نجف آبادی

محمد علی هادی

محمد علی هادی نجف آبادی

محمد علی هادی نجف آبادی

محمد علی هادی نجف آبادی

محکومیت دیپلمات نجف آبادی به ۵سال حبس