مداحی رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات بدر+فیلم
مداحی رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات بدر+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند63 (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد ضبط شده، بخشی از مراسم مداحی و سینه‌زنی نیروهای گردان قمربنی‌هاشم لشکر8نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

مداحی رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات بدر+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل اسفند۶۳ (یا اواخر بهمن) در منطقه موسوم به حصیرآباد ضبط شده، بخشی از مراسم مداحی و سینه‌زنی نیروهای گردان قمربنی‌هاشم لشکر۸نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است.

در ابتدای فیلم، حرکت و جابه‌جایی نیروها نشان داده شده و پس از چند لحظه قطع شدن فیلم به دلیل مشکلات فنی، دوربین به سراغ برنامه مداحی و سینه‌زنی نیروها می‌رود. در آن مقطع، فرماندهی این گردان را ناصر فخار بر عهده داشت.

این مصاحبه، در آستانه انجام عملیات بدر در شرق رودخانه دجله و غرب هورالهویزه، انجام شده است.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مداحی رزمندگان لشکر۸نجف در آستانه عملیات بدر+فیلم