مداحی و سینه‌زنی رزمندگان لشکر۸ در اسفند۶۲+فیلم
مداحی و سینه‌زنی رزمندگان لشکر۸ در اسفند۶۲+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند62 در دشت جفیر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی بخش‌هایی از مراسم مداحی و سینه‌زنی رزمندگان لشکر8نجف‌اشرف را به تصویر کشیده است.

مداحی و سینه‌زنی رزمندگان لشکر۸ در اسفند۶۲+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند۶۲ در دشت جفیر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی بخش‌هایی از مراسم مداحی و سینه‌زنی رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف را به تصویر کشیده است.

در ابتدای فیلم، تردد خودروهای تدارکاتی و آبرسانی دیده می‌شود و در ادامه، دوربین به سراغ جمعی از رزمندگان می‌رود که در حال مداحی و سینه‌زنی هستند.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

مداحی و سینه‌زنی رزمندگان لشکر۸ در اسفند۶۲+فیلم