مداحی و سینه زنی نیروهای لشکر۸ در سال۶۴+فیلم
مداحی و سینه زنی نیروهای لشکر۸ در سال۶۴+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد اواخر پاییز یا اوایل زمستان64 به میزبانی مقر داود لشکر در حوالی خرمشهر ضبط شده، نیروهای لشکر8نجف‌اشرف، پیش از سخنرانی شهید احمد کاظمی، به مداحی و سینه‌زنی می‌پردازند.

مداحی و سینه زنی نیروهای لشکر۸ در سال۶۴+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد اواخر پاییز یا اوایل زمستان۶۴ به میزبانی مقر داود لشکر در حوالی خرمشهر ضبط شده، نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف، پیش از سخنرانی شهید احمد کاظمی، به مداحی و سینه‌زنی می‌پردازند.
لحظات ابتدایی این فیلم، صرف آماده‌سازی برنامه شده و در ادامه مجری ضمن تکرار چندین‌باره درخواستش برای پرهیز نیروها از پراکنده نشستن، برنامه را اعلام می‌کند؛ قرائت قرآن، مداحی و شعرخوانی و سخنرانی فرمانده لشکر.
به احتمال بسیار زیاد، مداح این برنامه مرحوم غلامرضا مومنی از نجف‌آباد است که اوایل سال۱۴۰۰ بر اثر بیماری فوت کرد.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

مرحوم غلامرضا مومنی مداح شناخته شده در نجف آباد

مرحوم غلامرضا مومنی مداح شناخته شده در نجف آباد

 

مداحی و سینه زنی نیروهای لشکر۸ در سال۶۴+فیلم