تعطیلی مدارس نوبت صبح نجف آباد
تعطیلی مدارس نوبت صبح نجف آباد
با توجه به تمدید مهلت حضور در انتخابات تا ساعت11 شب و درگیر بودن تعداد قابل توجهی از معلمان و مدارس شهرستان در این موضوع، آموزش و پرورش استان از تعطیلی تمامی مدارس مقاطع مختلف شهرستان در نوبت صبح روز شنبه سوم اسفند98 خبر داده است.

تعطیلی مدارس نوبت صبح نجف آباد

با توجه به تمدید مهلت حضور در انتخابات تا ساعت۱۱ شب و درگیر بودن تعداد قابل توجهی از معلمان و مدارس شهرستان در این موضوع، آموزش و پرورش استان از تعطیلی تمامی مدارس مقاطع مختلف شهرستان در نوبت صبح روز شنبه سوم اسفند۹۸ خبر داده است.

تعطیلی مدارس

تعطیلی مدارس

تعطیلی مدارس نوبت صبح نجف آباد

 

 

  • منبع خبر : روابط عمومی آموزش و پرورش