مهر: معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: طرح مدیریت سرعت در دومحور اصفهان – دلیجان و نجف آباد – داران اجرایی می‌شود.

مدیریت سرعت در جاده نجف آباد به داران

مهر: معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: طرح مدیریت سرعت در دومحور اصفهان – دلیجان و نجف آباد – داران اجرایی می‌شود.

محمدعلی صلواتی اظهار داشت: این طرح آزمایشی (پایلوت)  در سه بخش اصلی نظارت مؤثر گشت‌های پلیس راه، کنترل هوشمند جاده‌ها با سامانه‌های ثبت تخلف و  آرام سازی ترافیک و ایمن سازی مقاطع شناسایی شده در دستور کار است.

صلواتی تصریح کرد: خواب آلودگی یکی از دلایل اصلی تصادفات در محورهای استان اصفهان است و به همین دلیل، مجتمع‌های بین راهی مناسبی در استان راه اندازی شده تا رانندگان استراحت کافی را داشته باشند.

جاده

جاده

مدیریت سرعت در جاده نجف آباد به داران