رییس دادگستری شهرستان نجف آباد گفت: ماهیانه نزدیک به یک ششم جمعیت نجف آباد معادل پنجاه تا پنجاه و پنج هزار نفر به این مجموعه مراجعه می کنند به طوری که در یک سال گذشته شاهد ورود بیش از ۶۲هزار پرونده به دادگستری نجف آباد بوده ایم.

مراجعه ۵۵هزار نفر به دادگستری نجف آباد

رییس دادگستری شهرستان نجف آباد گفت: ماهیانه نزدیک به یک ششم جمعیت نجف آباد معادل پنجاه تا پنجاه و پنج هزار نفر به این مجموعه مراجعه می کنند به طوری که در یک سال گذشته شاهد ورود بیش از ۶۲هزار پرونده به دادگستری نجف آباد بوده ایم.

ایمنا: حجت الاسلام سید حسین حسینی با اشاره به تعداد قضات شهرستان اظهار داشت: هر کدام از این همکاران ما به صورت متوسط ماهیانه به دویست تا دویست و پنجاه پرونده رسیدگی می کنند که این آمار بسیار بالا چندین برابر سرانه استاندارد جهان محسوب می شود.

حسینی بر عدم وجود پرونده بلاتکلیف در دادگستری تاکید کرد و گفت: هر پرونده حداقل دو طرف دارد و در پاره ای موارد این امکان نیز هست که با ورود طرف سوم یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، به پیچیدگی های رسیدگی دستگاه قضایی افزوده شود.

وی همچنین حوزه فعالیت دستگاه قضایی را به دو بخش اصلی دادگستری و شوراهای حل اختلاف تقسیم بندی کرد و اظهار داشت: طی دوازده ماه منتهی به امروز بیش از ۱۶هزار و یکصد پرونده وارد دوازده شعبه شورای حل اختلاف شهرستان شده  و همزمان در خصوص پانزده هزار و یکصد و سی و پنج پرونده نیز شاهد رسیدگی و صدور حکم بوده ایم.

رییس دادگستری نجف آباد با اشاره به کاهش هشتصد و شصت عددی پرونده های وارد شده به شوراهای حل اختلاف در مقایسه با آمار بازه زمانی سال قبل از آن اظهار داشت: در مجموعه شوراها و سیستم دادگستری شهرستان، طی دوازده ماه گذشته بیش از ۶۲هزار پرونده وارد شده و در خصوص شصت و دو هزار و پانصد پرونده نیز صدور رای انجام گرفته است. البته آمار بیشتر پرونده های رسیدگی شده در مقایسه با ورودی، به دلیل تعیین تکلیف پرونده های باقی مانده از سال های گذشته است.

در حال حاضر هفت شعبه دادیاری، یک شعبه خانواده، چهار شعبه کیفری۲، چهار دادگاه حقوقی به همراه دو بازپرس در دادگستری نجف آباد فعال هستند و قاضی ویژه دادگاه انقلاب نیز امکان بررسی پرونده ها و صدور رای دارد.

در بخش مهردشت شهرستان هم به جز پرونده های سنگین کیفری که برای بررسی نهایی و ارسال کیفرخواست به استان، راهی مرکز شهرستان می شوند، در خصوص دیگر موارد به صورت مستقل تصمیم گیری و صدور رای انجام می گیرد.

مراجعه ۵۵هزار نفر به دادگستری نجف آباد