مراسم وداع با پیکر پاسدار شهید یحیی براتی از شهدای حمله تروریستی زاهدان، ساعت پنج عصر امروز در یادمان شهدای نجف آباد برگزار خواهد شد.
شهید یحیی براتی مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا 27 204x300

شهید یحیی براتی

شهید یحیی براتی مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا                     1 212x300

شهید یحیی براتی

مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا

مراسم وداع با پیکر پاسدار شهید یحیی براتی از شهدای حمله تروریستی زاهدان، ساعت پنج عصر امروز در یادمان شهدای نجف آباد برگزار خواهد شد.

شهید یحیی براتی یکی از خادمان یادمان شهدای نجف آباد امروز ساعت ۵ عصر  در محل یادمان به گرد دوستان خود می آید.

 

 

 

 

 

 

 

مراسم وداع با شهید براتی خادم مجموعه یادمان شهدا