مراسم وداع ماه مبارک رمضان روز شنبه سوم خرداد 99 همزمان با 29 رمضان در یادمان شهدای نجف آباد برگزار خواهد شد.

مراسم وداع ماه رمضان در یادمان شهدای نجف آباد

مراسم وداع ماه مبارک رمضان روز شنبه سوم خرداد ۹۹ همزمان با ۲۹ رمضان در یادمان شهدای نجف آباد برگزار خواهد شد.

سید مجتبی موسوی مداح مراسم بوده و برنامه از حوالی ساعت نه و نیم شب شروع می شود.

 

وداع ماه رمضان در یادمان شهدای نجف آباد مراسم وداع ماه رمضان در یادمان شهدای نجف آباد مراسم وداع ماه رمضان در یادمان شهدای نجف آباد              225x300

وداع ماه رمضان در یادمان شهدای نجف آباد

مراسم وداع ماه رمضان در یادمان شهدای نجف آباد