مرخصی برای ادامه خدمت در بهداشت و درمان نجف آباد
مرخصی برای ادامه خدمت در بهداشت و درمان نجف آباد

پایگاه خبری نماینده مجلس: ابوترابی نماینده مردم در مجلس با اشاره به پذیرش دکتر حمید گله‌داری در دوره تخصص یکی از دانشگاه‌های برتر کشور بیان داشت: «با توجه به روند بسیار خوب تحولات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان نجف آباد و مدیریت خوب گله‌داری در این عرصه تلاش داریم با رایزنی‌های صورت گرفته برای […]

پایگاه خبری نماینده مجلس: ابوترابی نماینده مردم در مجلس با اشاره به پذیرش دکتر حمید گله‌داری در دوره تخصص یکی از دانشگاه‌های برتر کشور بیان داشت: «با توجه به روند بسیار خوب تحولات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان نجف آباد و مدیریت خوب گله‌داری در این عرصه تلاش داریم با رایزنی‌های صورت گرفته برای یک سال دیگر نیز در خدمت این مدیر تلاش‌گر باشیم.»

ابوترابی تحولات این حوزه طی سال‌های اخیر را نوعی انقلاب خواند و اعلام داشت: «در صورت موافقت مسئولان مربوطه با یک‌سال مرخصی تحصیلی ریاست شبکه بهداشت و درمان نجف آباد، شرایط بسیار خوبی برای ادامه این روند فراهم خواهد بود.»