مردم به مسئولان دربرخورد با مفسدان اقتصادی بدبین شده اند
مردم به مسئولان دربرخورد با مفسدان اقتصادی بدبین شده اند

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه هم اکنون فساد اقتصادی به سمی مهلک در کشور تبدیل شده و متاسفانه به شدت مردم به مسئولان دربرخورد با مفسدان اقتصادی بدبین شدند، شاید تعداد افراد اختلاس کننده در کشور کم باشد؛ اما سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولان باید به نوعی […]

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه هم اکنون فساد اقتصادی به سمی مهلک در کشور تبدیل شده و متاسفانه به شدت مردم به مسئولان دربرخورد با مفسدان اقتصادی بدبین شدند، شاید تعداد افراد اختلاس کننده در کشور کم باشد؛ اما سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولان باید به نوعی ترمیم شود.

ابوالفضل ابوترابی  درباره تاثیر کاهش مفاسد اقتصادی و سلامت نظام اداری بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: در حال حاضر احساس ناامنی و فساد در سیستم اداری کشور در مردم وجود دارد، اما آنچه که مهم است در نظرگرفتن مجازات قابل قبول برای مفسدان اقتصادی و اداری درجهت بازگرداندن اعتماد میان مردم است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین در برخورد با مفسدان اقتصادی، گفت: حضور ارباب رجوع در ادارات باید به حداقل کاهش یافته و کارها از طریق سیستم الکترونیکی انجام شود.

ابوترابی با انتقاد ازضعف ومشکلات بسیار در سیستم بانکی کشور، تاکید کرد: ضعف درسیستم بانکی کشور متاسفانه به بخش تولید نیزضربه زده، ضمن اینکه بسیاری از بانک‌ها در حال حاضر منازل مسکونی مردم را به دلیل نپرداختن اقساط بانکی به مزایده گذاشتند.

وی افزود: سیستم بانکی کشور هیچ احساس مسئولیتی در جلوگیری از افزایش مفسدان اقتصادی و اداری نداشته و به دلالی و بنگاه داری مشغول تبدیل شده است، اما ذکر این نکته بسیار مهم است که بسیاری قوانین در نظام اداری جدید و بروز بوده و نیازی به تصویب قانون جدید دراین زمینه نیست.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید برتورم قوانین در کشور، افزود: بزرگترین مشکل در حال حاضر ضعف نظارت صحیح برقوانین است که این موضوع باید هرچه سریعتر تقویت شود، بنابراین بهترین راهکار در جهت مبارزه با مفسدان اداری ایجاد مکانیزم در ادارات است، به عبارت بهتر حضور ارباب رجوع در ادارات باید تبدیل به سیستم الکترونیکی شود، همچنین مجازات باید سنگین ونظارت ها باید تشدید شود.

منبع:خانه ملت