مردم و کارمندان ادارات نجف آباد با اتوبوس به استقبال رئیس جمهور بروند
مردم و کارمندان ادارات نجف آباد با اتوبوس به استقبال رئیس جمهور بروند

در جلسه شورای اداری نجف آباد که امروز به میزبانی فرهنگ سرای خارون و با حضور جمع کثیری از مسئولان برگزار شد یکی از مدیران شهرستان پیشنهاد داد تا مدیران دستگاه های مختلف به همراه کارکنان آنها و مردم به صورت اتوبوسی در مراسم استقبال از ریاست جمهوری در میدان نقش جهان اصفهان حاضر شوند. […]

در جلسه شورای اداری نجف آباد که امروز به میزبانی فرهنگ سرای خارون و با حضور جمع کثیری از مسئولان برگزار شد یکی از مدیران شهرستان پیشنهاد داد تا مدیران دستگاه های مختلف به همراه کارکنان آنها و مردم به صورت اتوبوسی در مراسم استقبال از ریاست جمهوری در میدان نقش جهان اصفهان حاضر شوند.

بر طبق نظر پیشنهاد دهنده این حرکت علاوه بر ایجاد وحدت در بین مردم می تواند وزن خواسته های به حق مردم از دولت را بالا برده و در مسیر تحقق آنها تسریع کند. ارائه چنین پیشنهادی در حالی صورت گرفته که در طول دولتهای گذشته هیچ گاه چنین موضوعی سابقه نداشته و این برای اولین بار است که رسما صحبت از اعزام اتوبوس های حامل مردم عادی و کارمندان دستگاه های اداری جهت استقبال از یک مسئول مملکتی می شود.

آیا کسانی که چنین پیشنهاداتی را ارائه می دهند،شان این مردم و جایگاه ارزشمند آنها را نیز در نظر گرفته اند؟ آیا مردم بزرگوار و شهید پرور این دیار مجبورند برای تحقق خواسته های به حق خود سوار بر اتوبوس، به استقبال مسئولان دولتی خود بروند تا امکان تحقق خواسته هایشان فراهم شود؟

امیدواریم مسئولی که چنین پیشنهادی داد برای این موضوع پاسخی قانع کننده برای افکار عمومی مردم داشته باشد.