طی توافق شورای شهر، شهرداری و میراث فرهنگی شهرستان قرار شده اعتبار دویست و پنجاه میلیون تومانی برای مرمت مسجد جامع جوزدان که از آثار دوره ایلخانی محسوب می شود، اختصاص پیدا کند.

مرمت ۲۵۰میلیون تومانی مسجد جامع جوزدان

طی توافق شورای شهر، شهرداری و میراث فرهنگی شهرستان قرار شده اعتبار دویست و پنجاه میلیون تومانی برای مرمت مسجد جامع جوزدان که از آثار دوره ایلخانی محسوب می شود، اختصاص پیدا کند.
روابط عمومی اداره کل میراث استان: مدیر کل میراث فرهنگی استان گفت: این کار با نظارت کارشناسان اداره کل و طی چند مرحله انجام خواهد گرفت به طوری که مرحله اول شامل استحکام بخشی گنبد خانه و مقبره شیخ محمد و مرحله دوم نیز شامل احیاء و نوسازی تمامی اجزای تخریب شده بنا خواهد بود.
فریدون الله یاری افزود: مرحله اول مرمت این بنا که در خرداد ۸۲ در فهرست آثار تاریخی کشور با شماره ۹۰۴۵ به ثبت رسیده، از ابتدای هفته جاری شروع شده است.
نجف آباد نیوز: در روزهای اخیر تخریب بخشی از حسنیه ارشاد نجف آباد به دلیل فرسودگی شدید و خطرساز بودن، انتقاداتی را متوجه میراث فرهنگی شهرستان و استان کرده بود.
مسجد جامع جوزدان مرمت ۲۵۰میلیون تومانی مسجد جامع جوزدان مرمت ۲۵۰میلیون تومانی مسجد جامع جوزدان

مسجد جامع جوزدان

مرمت ۲۵۰میلیون تومانی مسجد جامع جوزدان