وانتی که در جاده خمینی شهر به سمت نجف آباد در حال حرکت بود، در محدوده چشمه لادر چپ کرد و علاوه بر ۱۰ مجروحی که روانه مراکز بیمارستانی کرد، کودک سه ساله ای را هم به کام مرگ فرستاد.

مرگ کودک سه ساله در واژگونی وانت در نجف آباد

وانتی که در جاده خمینی شهر به سمت نجف آباد در حال حرکت بود، در محدوده چشمه لادر چپ کرد و علاوه بر ۱۰ مجروحی که روانه مراکز بیمارستانی کرد، کودک سه ساله ای را هم به کام مرگ فرستاد.

خبرگزاری صدا و سیما:در این حادثه که شنبه ۲۱ مهر ۹۷ اتفاق افتاد، تمامی مجروحان که در بین آن ها مردی ۲۴ ساله ، کودکی شش ماهه و نوجوانی ۱۱ ساله و دوبانوی ۱۶ ساله و پنج بانوی ۱۷ ، ۱۹، ۲۰ ، ۳۶ و ۴۵ ساله دیده می شدند، به بیمارستان ۹دی منظریه خمینی شهر منتقل شدند.

از علت حادثه، نوع وسیله نقلیه و ملیت حادثه دیدگان هنوز خبری منتشر نشده است.

(تصویر تزیینی است)

تصادف در نجف آباد مرگ کودک سه ساله در واژگونی وانت در نجف آباد مرگ کودک سه ساله در واژگونی وانت در نجف آباد            4 300x225

تصادف در نجف آباد