نجف آباد رتبه دوم تلفات موتورسواران استان را دارد. در سه ماه اخیر حداقل پانزده موتور سوار به دلیل نداشتن کلاه ایمنی، جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده اند.

مرگ ۱۵موتور سوار در نجف آباد در سه ماه

نجف آباد رتبه دوم تلفات موتورسواران استان را دارد. در سه ماه اخیر حداقل پانزده موتور سوار به دلیل نداشتن کلاه ایمنی، جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده اند.

فارس: فرماندار نجف آباد در نخستین مجمع سلامت شهرستان گفت: بیماری های قلبی و عروقی حدود ۴۰ درصد از آمار مرگ و میر شهرستان را به خود اختصاص داده اند.

نجف آباد رتبه اول چاقی و اضافه وزن و جایگاه دوم فشار خون استان را به خود اختصاص داده است.

موتور سواری مرگ ۱۵موتور سوار در نجف آباد در سه ماه مرگ ۱۵موتور سوار در نجف آباد در سه ماه            150x300

موتور سواری

مرگ ۱۵موتور سوار در نجف آباد در سه ماه